Tin tức
Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức bằng biện pháp hạn ngạch thuế quan đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày 06/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (mã…
Bộ Công Thương áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc
Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn…
Hai nhà tư vấn nước ngoài quan tâm đến dự án Quy hoạch thép
Vụ Công nghiệp Nặng, Bộ Công Thương cho biết tính đến hết tháng 2 – quá thời hạn chót nhận hồ sơ một tháng, đã có hai đơn vị tư vấn nước ngoài gửi…
Kết luận sơ bộ vụ điều tra chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H
Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Kết luận sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt…
Kết luận vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày 03/3/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt…